یکشنبه ،۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمان تعرفه (تومان)
تخفیف ویژه زمستان 98 مبلغ نهایی (تومان)
شروع کنید :
عضویت رایگان
یک ساله
رایگان
100% - 0 - ثبت نام

عضویت پروفایل

یک ساله 60،000 10،000 50،000 خرید
عضویت ساده یک ساله 120،000 20،000 100،000 خرید
عضویت ویژه یک ساله 240،000 40،000 200،000 خرید
عضویت ویژه
شش ماهه 140،000
20،000
120،000
خرید
عضویت ویژه
سه ماهه 
70،000
10،000
60،000
خرید
 عضویت ویژه یک ماهه 
30،000 10،000
20،000
 خرید
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 800،000 200،000 600،000 رزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B) یک ماهه 400،000 100،000 300،000 رزرو جایگاه
بنر وسط پایین (جایگاه C) یک ماهه 300،000 100،000 200،000 رزرو جایگاه