شنبه ،۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۰۱:۴۶

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمان تعرفه (تومان)
تخفیف ویژه تابستان 99 مبلغ نهایی (تومان)
شروع کنید :
عضویت رایگان
یک ساله
رایگان
100% - 0 - ثبت نام

عضویت پروفایل

یک ساله 380،000 80،000 300،000 خرید
عضویت ساده یک ساله 580،000 80،000 500،000 خرید
عضویت ویژه یک ساله 1،400،000 200،000 1،200،000 خرید
عضویت ویژه
شش ماهه 800،000
100،000
700،000
خرید
عضویت ویژه
سه ماهه 
400،000
50،000
350،000
خرید
 عضویت ویژه یک ماهه 
200،000 50،000
150،000
 خرید
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 1،000،000 200،000 800،000 رزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B) یک ماهه 600،000 100،000 500،000 رزرو جایگاه
بنر وسط پایین (جایگاه C) یک ماهه 500،000 100،000 400،000 رزرو جایگاه