پنج شنبه ،۱۴ فروردین ۱۳۹۹، ۰۸:۰۳

پربازدید ترین محصولات

 • موتور سیکلت ساوین MKZ 200

  موتور سیکلت ساوین MKZ 200

  موتورسیکلت ساوین MKZ 200 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور ساوین MKZ 200 به شرح زیر می باشد .

  مدل : ساوین MKZ 200 / نوع انجین : زنجیرتایم 200/ حجم موتور :199cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : استارتی -هندلی / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 850mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 12LIT /  وزن خالص : 112.4k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 18*1.6 / تایر جلو 18*2.75 و تایر عقب 18-90-100 / سستم تعلیق - جلو : کمک معمولی جلو دیسکیضخیم مشکی / عقب : کمک فنر گازی  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 97 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.1 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  196.3kg  /  حداکثر توان : 11 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • موتور سیکلت MKZ 200

  موتور سیکلت MKZ 200

  موتورسیکلت MKZ 200 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور MKZ 200  به شرح زیر می باشد .

  مدل : MKZ 200 / نوع انجین : 199 / حجم موتور :199cm3 / سیستم خنک کننده : رادیاتور روغن / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : دارد / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 930mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب دیسکی/ حجم مخزن : 12LIT /  وزن خالص : 129.6k /  طوقه جلو 21*3 و طوقه عقب 17*2.15/ تایر جلو 21*3 و تایر عقب 17*4.6 / سستم تعلیق - جلو : کمک تلسکوپی / عقب : تک کمک  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 97 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.3 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  204kg  /  حداکثر توان : 10.2 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلا یندگی : یورو 3

 • موتور سیکلت متین 200

  موتور سیکلت متین 200

  موتورسیکلت متین 200 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور متین 200  به شرح زیر می باشد .

  مدل :MATIN 200 / نوع انجین : دنده تایم / حجم موتور :199cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : دارد / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 815mm / سیستم ترمز : جلودیسک - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 9.2LIT /  وزن خالص 109k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 17*1.6 / تایر جلو 18*2.75 و تایر عقب 17*3 / سستم تعلیق - جلو : کمک دیسکی / عقب کمک فنر گازی / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 104 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.6 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  185kg  /  حداکثر توان : 10 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • اسکلت سمند برقی

  اسکلت سمند برقی

  اسکلت سمند برقی

 • موتور سیکلت ساوین 125

  موتور سیکلت ساوین 125

  موتورسیکلت ساوین 125 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور ساوین 125 به شرح زیر می باشد .

  مدل : ساوین 125 / نوع انجین : 125 / حجم موتور :124cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : استارتی -هندلی / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 815mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 9.2LIT /  وزن خالص : 99.9k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 17*1.6 / تایر جلو 18*2.50 و تایر عقب 17*3 / سستم تعلیق - جلو : کمک معمولی جلو دیسکی / عقب : کمک فنر ضخیم  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 88 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : C / میزان مصرف سوخت : 2.5 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  182kg  /  حداکثر توان : 7.3 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • MKZ 169

  MKZ 169

  موتورسیکلت MKZ 169 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور MKZ 169  به شرح زیر می باشد .

  مدل : MKZ 169 / نوع انجین : 169 / حجم موتور :169cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : دارد / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 815mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 12LIT /  وزن خالص : 102.2k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 17*1.6 / تایر جلو 18*2.50 و تایر عقب 17*3 / سستم تعلیق - جلو : کمک معمولیجلو دیسکی / عقب : کمک فنر ضخیم  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 92 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.8 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  186kg  /  حداکثر توان : 10.9 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • موتورسیکلت ساوین MKZ 150

  موتورسیکلت ساوین MKZ 150

  موتورسیکلت ساوین MKZ 150 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور ساوین MKZ 150 به شرح زیر می باشد .

  مدل : ساوین MKZ 150 / نوع انجین : زنجیرتایم 150 / حجم موتور :149cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : استارتی / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 815mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 9.2LIT /  وزن خالص : 101.7k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 18*1.6 / تایر جلو 18*1.4 و تایر عقب 17*1.6 / سستم تعلیق - جلو : کمک  جلو دیسکی ضخیم  / عقب : کمک فنر ضخیم  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 96 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.7 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  182kg  /  حداکثر توان : 8 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • موتور سیکلت زونتس

  موتور سیکلت زونتس

  موتورسیکلت زونتس یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور زونتس به شرح زیر می باشد .موتورسیکلت زونتس بسیار زیبا ، امنیت ، پرشتاب ، سرعت بالا و آرامش و راحتی در رانندگی را برای موتور سواران لذت بخش می کند .

  مدل : زونتس ZT 250R / نوع انجین :چهار زمانه چهار سوپاپ / حجم موتور :249cm3 / سیستم خنک کننده : هوا و رادیاتور روغن / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری Delphi / استارت : الکتریکی / انتقال قدرت : جعبه دنده - 6 دنده ای / ارتفاع زین : 790mm / سیستم ترمز : جلو  و عقب دیسکی ABS / حجم مخزن : 14LIT /  وزن خالص : 144k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 18*1.6 / تایر جلو 18*2.75 و تایر عقب 18-90-100 / سستم تعلیق - جلو : کمک تلسکوپی / عقب : تک کمک  / سیستم جرقه زنی : Delphi MT os/ حداکثر سرعت 145 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 3 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  154kg  /  حداکثر توان : 18KW8000-rpm / چراغها : LED دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 4

 • فوم پراید

  فوم پراید

   شرکت پرشین فوم براین موضوع که همیشه

  بهترین کیفیت رابه مشتریان خودارائه خواهیم دادهمواره سعی بران دارد تا بهترین 

  وبه روزترین محصولات دارای کیفیت و ضمانت را به مشتریان خودارائه نماید.

 • صندلی نیسان قدیم

  صندلی نیسان قدیم

  گروه تولیدی پرشین فوم 

   تولید کننده بهترین فوم ک برای راحتی صندلی شما از مرغوبترین مواد اولیه استفاده میکند

 • صندلی وانت پیکان

  صندلی وانت پیکان

  صندلی وانت پیکان .راحتی را از ما هدیه بگیرید.گروه تولیدی پرشین فوم

   

   

 • صندلی مزدا تک کابین

  صندلی مزدا تک کابین

  پرشین فوم تولید کننده بهترین فوم با بهترین مواد اولیه قیمت مناسبتولید شده از بهترین مواد اولیه و دستگاههای پیشرفته با کیفیت و قیمت مناسب

  کیفیت محصولات پرشین فوم

  براساس اصول  رعایت حقوق مشتریان شرکت پرشین فوم براین موضوع که همیشه

  بالاترین کیفیت رابه مشتریان خودارائه خواهیم دادهمواره سعی بران دارد تا بهترین 

  وبه روزترین محصولات دارای کیفیت و ضمانت را به مشتریان خودارائه نماید.

 • صندلی مزدا دوکابین

  صندلی مزدا دوکابین

  یکی از مهمترین وسیله در خودر صندلی خودرو میباشد ک ما صندلی راحت برای شما تامین کردیم 

  گروه تولیدی پرشین فوم دارای گواهینامه استاندارد صنعت خودرو میباشد.

  تمام قطعه های صندلی فابریک از جمله لوله. پارچه .فوم .درجه استفاده می نمائید.

  این شرکت در قبال کارخودضمانت بی غیدشرط دارد.

 • موتورسیکلت ساوین 150

  موتورسیکلت ساوین 150

  موتورسیکلت ساوین 150 یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور ساوین 150 به شرح زیر می باشد .

  مدل : ساوین 150 / نوع انجین : 150 / حجم موتور :149cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : دارد / انتقال قدرت : جعبه دنده - 5 دنده ای / ارتفاع زین : 815mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 9.2LIT /  وزن خالص : 101.7k /  طوقه جلو 18*1.4 و طوقه عقب 17*1.6 / تایر جلو 18*2.50 و تایر عقب 17*3 / سستم تعلیق - جلو : کمک دیسکی / عقب : کمک فنر ضخیم  / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 96 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 2.7 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  182kg  /  حداکثر توان : 8 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • وایر شمع بوجیکورد

  وایر شمع بوجیکورد

  وایر شمع بوجیکورد

  قیمت مقطوع ،تحویل فوری

 • فوم صندلی پژو405

  فوم صندلی پژو405

  گروه تولیدی پرشین فوم دارای گواهینامه استاندارد صنعت خودرو میباشد.

  تمام قطعه های صندلی فابریک از جمله لوله. پارچه .فوم .درجه استفاده می نمائید.

  این شرکت در قبال کارخودضمانت بی غیدشرط دارد.

 • موتور سیکلت متین S

  موتور سیکلت متین S

  موتورسیکلت متین S یکی از محصولات موفق شرکت متین خودرو زنجان می باشد که مشخصات فنی موتور متین S  به شرح زیر می باشد .

  مدل : MATIN S125 / نوع انجین : زنجیرتایم / حجم موتور :124cm3 / سیستم خنک کننده : هوا / سیستم سوخت رسانی : انژکتوری / استارت : دارد / انتقال قدرت : چرخ دنده - 4 دنده ای / ارتفاع زین : 850mm / سیستم ترمز : جلودیسکی - عقب کاسه ای / حجم مخزن : 4LIT /  وزن خالص : 96.4k /  طوقه جلو 17*1.4 و طوقه عقب 17*1.6 / تایر جلو 17-90،70 و تایر عقب 17-90،80 / سستم تعلیق - جلو : کمک معمولی / عقب : کمک فنر ضخیم معمولی / سیستم جرقه زنی : CDI / حداکثر سرعت 86 کیلومتر بر ساعت / رتبه بندی مصرف سوخت : A / میزان مصرف سوخت : 1.9 / حداکثر ظرفیت حمل بار :  171kg  /  حداکثر توان : 5.9 / چراغها : دارای Emark  / استاندارد آلایندگی : یورو 3

 • فوم صندلی 132

  فوم صندلی 132

  فوم سرد کف

  گزارش پرشین فوم درهمین راستا مدیران وپرسنل پرشین فوم نیز تمام تلاش خود رابرای داخلی سازی قطعات و مورد نیاز تولید صندلی خودروبمنظورتحقق اهداف اقتصادی مقاومتی به کار گرفتند

 • گلگیر جلو نیسان

  گلگیر جلو نیسان

  گلگیر جلو نیسان رنگی

 • صندلی سفارشی

  صندلی سفارشی

  گزارش پرشین فوم درهمین راستا مدیران وپرسنل پرشین فوم نیز تمام تلاش خود رابرای داخلی سازی قطعات و مورد نیاز تولید صندلی خودروبمنظورتحقق اهداف اقتصادی مقاومتی به کار گرفتند

 • فوم پشتی صندلی پژو

  فوم پشتی صندلی پژو

  فوم پشتی صندلی پژو

 • صندلی نیسان جدید

  صندلی نیسان جدید

  صندلی نیسان جدیدگزارش پرشین فوم درهمین راستا مدیران وپرسنل پرشین فوم نیز تمام تلاش خود رابرای داخلی سازی قطعات و مورد نیاز تولید صندلی خودروبمنظورتحقق اهداف اقتصادی مقاومتی به کار گرفتند

 • فوم صندلی پژو 206

  فوم صندلی پژو 206

  فوم صندلی پژو 206

 • دوچرخه برقی

  دوچرخه برقی

  دوچرخه برقی 

 • جک بالابر دوستونه مکانیکی و هیدرولیکی

  جک بالابر دوستونه مکانیکی و هیدرولیکی

  سیستم عملکرد مکانیکی با مکانیزم مهره و ماردن
  ایمنی فوق العاده بالا در تمامی مراحل استفاده
  ماردون های فولادی و مهر های برنزی )مدل مکانیکی(
  متنوع در مدل های تک موتوره و دو موتوره و اتصال از بالا
  تعمیرات و نگهداری بسیار آسان
  مجهز به سیستم خود روغن کاری
  دارای ظرفیت های 3000 تا 6000 کیلوگرم
  ساخت شرکت Mondolfo ایتالیا

Loading

محصولات و خدمات

صفحه ۱ از ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »