یکشنبه ،۳ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱:۱۷

پرداخت عوارض خودرو

کارت خودرو

پرداخت عوارض شهرداری

به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبه مبلغ عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل، قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد، که همه ساله براساس آخرین مدل خودروها توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری ها ابلاغ می گردد.
 
تذکر: به استناد بند(و) ماده (46) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض سالیانه پس از موعد مقرر به ازای هر ماه تأخیر موجب تعلق جریمه ای معادل 2 درصد می شود.

برای پرداخت عوارض اینجا کلیک کنید