چهارشنبه ،۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۷

نمایش گروه ها

محصولات و خدمات تعویض روغن، پنچری و کارواش

فوم صندلی خودرو
فوم صندلی خودرو

به گزارش گروه تولیدی پرشین فوم در همین راستا مدیران و پرسنل پرشین فوم نیزتمام تلاش خودرا برای داخلی سازی قطعات ومواد مورد نیاز تولیدصندلی خودروبمنظورتحقق اهداف اقتصادی مقاومتی به کار گرفتند.

گروه تولیدی پرشین فوم

محصولات و خدمات

فهرست چرخشی محصولات