شنبه ،۱۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۰

نمایش گروه ها

دسته ها » تعمیرگاه ها » باتری سازی

هیچ زیرگروهی وجود ندارد.

محصولات و خدمات باتری سازی

شارژ گاز کولر 20 لیتری
شارژ گاز کولر 20 لیتری

صفحه نمایشگر LCD ظرفیت مخزن 20 لیتر قابلیت تزریق گاز R134 , 1234Yf قابلیت تزریق مواد نشت یاب بانک اطلاعاتی خودرو و مشتری فول اتومات مجهز به پرینتر دارای کمربند حرارتی دارای گیج فشار مخزن LP و HP مجهز به کوپلینگ های موسوم به Ecolock قابلیت به روزرسانی بانک اطلاعاتی از طریق نرم افزار شارژ گاز ساخت Brainbee ایتالیا

پیروزان صنعت کیان
شارژ گاز کولر 12 لیتری
شارژ گاز کولر 12 لیتری

صفحه نمایشگر LCD ظرفیت مخزن 12 لیتر قابلیت تزریق گاز R134 , 1234Yf مجهز به کوپلینگ های موسوم به Ecolock قابلیت به روزرسانی بانک اطلاعاتی از طریق نرم افزار فول اتومات دارای کمربند حرارتی دارای گیج LP و HP شارژ گاز ساخت Brainbee ایتالی

پیروزان صنعت کیان
شارژ گاز کولر
شارژ گاز کولر

صفحه نمایشگر LCD ظرفیت مخزن 20 لیتر قابلیت تزریق گاز R134 , 1234Yf قابلیت تزریق مواد نشت یاب بانک اطلاعاتی خودرو و مشتری فول اتومات مجهز به پرینتر دارای کمربند حرارتی دارای گیج فشار مخزن LP و HP مجهز به کوپلینگ های موسوم به Ecolock قابلیت به روزرسانی بانک اطلاعاتی از طریق نرم افزار شارژ گاز ساخت Brainbee ایتالیا

پیروزان صنعت کیان
شارژ گاز کولر Brainbee ایتالیا
شارژ گاز کولر Brainbee ایتالیا

صفحه نمایشگر LCD ظرفیت مخزن 20 لیتر قابلیت تزریق گاز R134 , 1234Yf قابلیت تزریق مواد نشت یاب بانک اطلاعاتی خودرو و مشتری فول اتومات مجهز به پرینتر دارای کمربند حرارتی دارای گیج فشار مخزن LP و HP مجهز به کوپلینگ های موسوم به Ecolock قابلیت به روزرسانی بانک اطلاعاتی از طریق نرم افزار شارژ گاز ساخت Brainbee ایتالیا

پیروزان صنعت کیان

محصولات و خدمات

فهرست چرخشی محصولات