یکشنبه ،۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۱۰

نمایش گروه ها

هیچ زیرگروهی وجود ندارد.

محصولات و خدمات تعویض روغن

SN 0W-40
SN 0W-40

گروه/نام :SYNTH-TECH    نوع : بنزینی حجم: گالنهای 5 و4 لیتری روش ساخت: تمام سنتیک مدل:  SAE 0W-40 سطح کیفیت : API SN   

تولیدی روغن های روانساز دماوند
SN 0W-20
SN 0W-20

گروه/نام :CHALLENGE  نوع : بنزینی حجم: گالنهای 5 و4   لیتری روش ساخت:تمام سنتیک مدل: SAE 0W-20 سطح کیفیت : API SN   

تولیدی روغن های روانساز دماوند
SG 20W-50
SG 20W-50

گروه :   DX PROTECTIVE نوع : بنزینی حجم: گالنهای 5و4و3.5و1 لیتری روش ساخت: پایه معدنی مدل: SAE 20W-50 سطح کیفیت : API SG 

تولیدی روغن های روانساز دماوند
SJ 20W-50
SJ 20W-50

گروه :   PROTECTIVE DX  SUPER  نوع : بنزینی  حجم: گالنهای 5و4و3.5و1 لیتری روش ساخت: پایه معدنی مدل:  SAE 20W-50  سطح کیفیت : API SJ  

تولیدی روغن های روانساز دماوند

محصولات و خدمات

فهرست چرخشی محصولات