چهارشنبه ،۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۴

محصولات و خدمات صوت، تصویر، دزدگیر و تزئینات

فوم صندلی خودرو
فوم صندلی خودرو

به گزارش گروه تولیدی پرشین فوم در همین راستا مدیران و پرسنل پرشین فوم نیزتمام تلاش خودرا برای داخلی سازی قطعات ومواد مورد نیاز تولیدصندلی خودروبمنظورتحقق اهداف اقتصادی مقاومتی به کار گرفتند.

گروه تولیدی پرشین فوم

محصولات و خدمات

فهرست چرخشی محصولات